Európsky týždeň boja proti drogám

05.11.2016 18:10


V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám je vyhlásená súťaž o najkrajší plagát s protidrogovou tematikou.

Termín: do 8.11. 2016